Bodemadvies inwinnen van bodemexpert

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen of het bestemmingsplan van een perceel wijzigen? Dan vraagt de gemeente vaak om een bodemadvies wat gebaseerd is op bodemonderzoek door een expert. Graag voeren wij een verkennend bodemonderzoek voor u uit. Dit doen wij op een zo efficiënt mogelijke manier en wij brengen op basis van de verzamelde gegevens een passend bodemadvies uit met een concrete oplossing. Hoe gaat dat in zijn werk? Wij starten met een historisch bodemonderzoek waarvoor de documentatie wordt opgevraagd bij de gemeente. Daarna wordt het veldwerk uitgevoerd waarbij bodemmonsters worden afgenomen. Deze worden vervolgens geanalyseerd door een gecertificeerd laboratorium. Ten slotte ontvangt u een rapportage die aantoont of er sprake is van bodemverontreiniging. Tijdens dit gehele proces kunt u persoonlijke begeleiding verwachten waarna een vakkundig bodemadvies wordt uitgebracht. Meer weten over onze werkwijze? Neem contact op!

Grondsanering en bodemadvies

Wilt u zo snel mogelijk van start gaan met het bouwen op uw bouwlocatie in Breda? Daar komen verschillende vragen bij kijken, voor de locatie bouwrijp is. Gaat het u al duizelen? Wij bieden u graag de juiste persoonlijke begeleiding door ondersteuning te bieden bij grondsanering. Wanneer er uit het bodemonderzoek is gebleken dat er sprake is van verontreiniging, zijn er verschillende stappen die gezet dienen te worden. Zo is het van belang dat er een saneringsplan opgesteld gaat worden. U mag immers geen grond verzetten of afvoeren als deze nog verontreinigd is. De gemeente controleert hier streng op dus is het aanvragen van bodemadvies noodzakelijk als u een bouwlocatie wilt ontwikkelen. Wilt u een expert op het gebied van bodemsanering inschakelen? Neem direct contact met ons op!

Second opinion bodemonderzoek aanvragen

Heeft u reeds een bodemonderzoek laten uitvoeren? Of is er in het verleden al een rapport gemaakt? Bij ons kunt u altijd een second opinion bodemonderzoek aanvragen. Wij controleren dan of de andere partij het onderzoek naar behoren heeft uitgevoerd. Na het onderzoek heeft u de volledige zekerheid over de condities van de bodem. Net als bij het reguliere onderzoek voorafgaand aan bodemadvies zullen wij het veldwerk doen en nemen we indien noodzakelijk bodemmonsters af. Net als bij onze andere bodemwerkzaamheden staat persoonlijke begeleiding en vakkundig advies centraal. Wilt u zo snel mogelijk aan de slag met de voorgenomen werkzaamheden? Neem direct contact op voor het inwinnen van deskundig bodemadvies!

Menu