Bodemonderzoek Noord Brabant uit laten voeren

Er zijn verschillende redenen waarom een bodemonderzoek in Noord-Brabant noodzakelijk is. Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen, het bestemmingsplan van een perceel wijzigen of vermoedt u dat er verontreinigde bodem aanwezig is op een nieuwbouwlocatie waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd? Dan zal de gemeente altijd vragen een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Doorgaans is dat een zogeheten verkennend bodemonderzoek. De Maat Advies kan u helpen bij verkennend bodemonderzoek in Noord-Brabant, ervoor zorgen dat uw onderzoek zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en advies geven over een oplossing. Wij staan voor persoonlijke begeleiding en vakkundig advies, zodat uw bouwlocatie zo snel mogelijk gereed is voor de voorgenomen werkzaamheden.

Hoe gaat een bodemonderzoek in Noord Brabant in zijn werk?

Doorgaans zijn er bij bodemonderzoek in Noord Brabant of elders in het land een aantal stappen te doorlopen. De Maat Advies start met een historisch bodemonderzoek, waarvoor documentatie wordt opgevraagd bij de gemeente. Daarna kan veldwerk worden uitgevoerd, waarbij bodemmonsters worden genomen. Deze worden geanalyseerd door een gecertificeerd laboratorium. Ten slotte ontvangt u een rapportage die aantoont dat de desbetreffende grond wel of niet verontreinigd is, bijvoorbeeld met asbest. Zoekt u begeleiding bij een saneringstraject, bijvoorbeeld na het aantreffen van asbest? Dan kunnen wij u verder helpen, met een second opinion bodemonderzoek, uitvoeringsbegeleiding bij bodemsanering of met projectbegeleiding en een saneringsplan.

Bodemonderzoek Noord Brabant

Bouwbegeleiding: bouwrijp maken bouwlocatie

Als u wilt beginnen met de bouw van nieuwbouwwoningen of het bouwrijp maken van een perceel is een bodemonderzoek in Noord Brabant niet het enige waar u aan moet denken. Ook het aanvragen van vergunningen en het coördineren van een saneringstraject horen erbij. Wilt u dit overlaten aan een ervaren professional en zo snel mogelijk starten met de bouwwerkzaamheden? Laat dan De Maat Advies uw project van A tot Z begeleiden. Dat geldt ook voor kleine projecten die u als particulier wilt ondernemen. Het is bijvoorbeeld ook raadzaam een bodemonderzoek uit te laten voeren op uw eigen perceel als u grondwerkzaamheden wilt verrichten, ook bij de bouw van een schuur of ander object op eigen grond.

Geldigheid rapportage bodemonderzoek Noord Brabant

Wellicht bent u al in het bezit van een bodemonderzoek rapportage. Let er dan op dat uw rapport slechts enkele jaren geldig is. Na het verlopen van de geldigheid dient u altijd een nieuw bodemonderzoek plaats te laten vinden. Twijfelt u over de geldigheid van uw huidige rapportage of vermoedt u dat er een calamiteit heeft plaatsgevonden waardoor de bodem verontreinigd is? Schakel dan De Maat Advies in voor vakkundige begeleiding. Zo weet u zeker dat uw werkzaamheden snel en legaal van start kunnen gaan. Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden!

Menu