Expert grondsanering Breda nodig?

U wilt zo snel mogelijk starten met de bouw op uw bouwlocatie in Breda. Dan heeft De Maat Advies een vraag: is er grondsanering in Breda nodig? En heeft u gedacht aan het aanvragen van vergunningen? Er komt heel wat kijken bij het bouwrijp maken van een bouwlocatie: milieumanagement, overleg met bevoegde gezagen en projectbegeleiding met eventueel uitvoeringsbegeleiding van bodemsanering. Gaat het u duizelen? Dan zorgt De Maat Advies graag voor de juiste, persoonlijke begeleiding voor het bouwrijp maken van uw bouwlocatie.

Hoe gaat grondsanering Breda in zijn werk?

Voor u over kunt gaan tot grondsanering in Breda moet u eerst weten of er sprake is van bodemverontreiniging in Noord Brabant. Dat uitsluitsel krijgt u met een bodemonderzoek in Noord Brabant. Een expert zal historisch onderzoek en veldwerkonderzoek uitvoeren, en zorgen voor een complete rapportage. Toont het rapport aan dat er geen verontreiniging aanwezig is? Dat is mooi! Het aanvragen van vergunningen bij de gemeente zal weinig problemen opleveren. Is er wel verontreiniging aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van asbest? Dan dient u een saneerder in te schakelen en een saneringsplan op te laten stellen. U mag immers geen grond verzetten of afvoeren als deze nog verontreinigd is. De gemeente controleert hier streng op. Het uitvoeren van bodemonderzoek is dus een noodzakelijk kwaad als u een bouwlocatie wilt ontwikkelen. Dat geldt ook voor locaties op eigen terrein. Als u particulier bent en een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van een schuur of ander object op uw perceel, zult u dus ook een expert op het gebied van bodemsanering in Breda moeten inschakelen.

Begeleiding saneringstraject

Ook als u weet dat er grondsanering in Breda nodig is, bent u er nog niet. U dient een geschikte partij te vinden die de saneringswerkzaamheden tegen een concurrerend tarief kan uitvoeren. Natuurlijk kan De Maat Advies u adviseren over het saneringsplan. Of u vraagt uitvoeringsbegeleiding bodemsanering aan, zodat u de werkzaamheden geheel uit handen kunt geven en nadien kunt starten op een schone bouwlocatie in Breda.

Second opinion bodemonderzoek

Als u reeds bodemonderzoek heeft uit laten voeren of er in het verleden al een rapport is gemaakt, kunt u altijd een second opinion bodemonderzoek aanvragen. Wij controleren dan of de andere partij het onderzoek correct heeft uitgevoerd. Ook dan zijn veldwerk en het nemen van bodemmonsters noodzakelijk. U heeft daarna wel volledige zekerheid over de condities van de bodem. Meer weten over onze dienstverlening en expertise? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Menu