Oplossing grondvervuiling Noord Brabant

U vermoedt dat uw perceel in Noord Brabant vervuilde grond bevat, of u staat op het punt grond aan te kopen maar u wilt zeker zijn van de kwaliteit van de grond. Grondvervuiling is niet iets waar u op zit te wachten. Dan is het aan te raden een onderzoek naar grondvervuiling in Noord Brabant in te stellen. U krijgt dan uitsluitsel over de kwaliteit van de grond en u kunt met uw rapportage actie ondernemen, zoals het opzetten van een saneringstraject. Weet u niet waar u moet beginnen? Schakel dan de experts van De Maat Advies in. Wij zijn zeer ervaren op het gebied van grondvervuiling, bodemonderzoek in Noord Brabant en projectbegeleiding waarbij met asbest vervuilde grond verwijderd dient te worden. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk tot een oplossing voor uw grondvervuiling komt.

Wat te doen bij grondvervuiling in Noord Brabant?

Met het blote oog is niet te zien of uw grond in Noord Brabant vervuild is. Daarom is altijd een bodemonderzoek in Noord Brabant nodig om dit met zekerheid vast te stellen. Hoe gaat dat in zijn werk? Het is niet mogelijk zélf uw bodemonderzoek uit te voeren. Daarvoor heeft u een gecertificeerd bureau nodig. De Maat Advies kan gelukkig het benodigde bodemonderzoek voor u uitvoeren. Als u wilt, is het bovendien mogelijk uw complete saneringstraject inclusief projectbegeleiding door De Maat Advies uit te laten voeren. Dat is prettig als u geen tijd of kennis heeft om uw project zelf te begeleiden. Ideaal als u begeleiding bij het bouwrijp maken van uw nieuwbouwlocatie nodig heeft, of een second opinion bodemonderzoek wilt aanvragen.

Uw traject van A tot Z

Bodemonderzoek dat grondvervuiling in Noord Brabant aantoont bestaat uit een aantal onderdelen. Zo zal er historisch bodemonderzoek worden gedaan, aan de hand van documenten. Blijkt daaruit dat er mogelijk vervuiling aanwezig is? Dan moet dit alsnog worden aangetoond middel veldwerkonderzoek. Daarvoor neemt een expert een of meerdere bodemmonsters, die in een gecertificeerd laboratorium geanalyseerd worden. Wij maken vervolgens een rapportage, die aantoont dat er geen of juist wel bodemvervuiling aanwezig is. Met deze rapportage kunt u het saneringstraject in werking zetten, of direct het aanvragen van vergunningen starten.

De noodzaak van een rapport

Het is niet mogelijk met uw werkzaamheden op uw bouwlocatie te starten voor u een vergunning van uw gemeente heeft. Die zal altijd vragen om een rapportage als u grondwerkzaamheden wilt uitvoeren. Daarom is een rapport, dat aantoont of er wel of geen bodemverontreiniging aanwezig is, noodzakelijk. De Maat Advies ondersteunt u graag bij dit proces, of het nu gaat om complete bouwbegeleiding of projectbegeleiding, of het opstarten van bodemonderzoek. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Menu